Zakenethiek

De huidige zakenwereld eist dat we betere producten tegen concurrerende prijzen aanbieden. Nog een vereiste is dat we ethiek en verantwoordelijkheidszin hoog in het vaandel dragen. Het is van cruciaal belang dat we integer werken en ons houden aan de wetten en regels die onze globale activiteiten regelen:

We hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van

Onszelf
Onze werknemers
Onze consumenten
Onze handelspartners
Onze gemeenschappen

Stedman eist van zijn leveranciers hetzelfde verantwoordelijksgevoel. Stedman gelooft in een samenwerking met leveranciers, fabrikanten, aannemers, joint venturepartners, vertegenwoordigers, verdelers en consulenten die hoge normen hanteren wat betreft ethische handel.


Onszelf

We willen trots kunnen zijn op het werk dat we doen en het leven dat we leiden. Integriteit staat centraal in wie we zijn. Iedere werknemer van Stedman is verantwoordelijk voor zijn integriteit. Zakelijke integriteit is niet eenvoudig te definiëren, maar we herkennen het wanneer we het zien. Het betekent onder andere eerlijkheid en het naleven van de wet. Het betekent dat diegenen met wie we werken met eerlijkheid en respect worden behandeld. En het betekent dat wij onze verantwoordelijkheid opnemen en de gevolgen van onze daden dragen. We hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van


Onze werknemers

Ons succes als onderneming en als individuen is afhankelijk van de unieke bijdrage van iedereen met wie we werken. We zijn elkaar eerlijkheid, respect en een eerlijke behandeling verschuldigd. Mensenrechten en de wet: Stedman houdt zich aan de tewerkstellingswetten in alle landen waarin we werken en we staan achter de fundamentele mensenrechten voor iedereen.

  • We stellen geen kinderen tewerk en zijn tegen dwangarbeid, met inbegrip van gevangenisarbeid of slavernij.
  • We tolereren geen lijfstraffen of mishandeling.
  • We respecteren de rechten van onze werknemers als ze hun recht op bijeenkomst willen uitoefenen.
  • Tegelijk erkennen we de rechten van onze werknemers om zich al dan niet aan te sluiten bij een vakbond.

Stedman staat met volle overtuiging achter wetten die discriminatie verbieden op basis van iemands ras, huidskleur, geslacht, nationaliteit, leeftijd, godsdienst, handicap, militair verleden, burgerlijke stand, seksuele voorkeur of andere beschermde eigenschappen.

Gelijke behandeling

Stedman hecht veel waarde aan de gelijke behandeling en beloning van werknemers. Alle sollicitanten en werknemers worden beoordeeld op basis van hun kwalificaties, vertoonde vaardigheden en prestaties.

Diversiteit

We zijn ervan overtuigd dat verschillen een toegevoegde waarde bieden. Iedere werknemer verdient de kans om te werken en te groeien in een omgeving waar discriminatie en pesterijen uit den boze zijn en waar flexibiliteit in werk/leven wordt aangemoedigd.

Pesterijen

Werknemers van Stedman hebben het recht om te werken in een omgeving zonder intimidatie, pesterijen en misbruik.

Veiligheid en gezondheid

Stedman hecht veel waarde aan een veilige en gezonde werkplaats.


Onze consumenten

Consumenten overal ter wereld kopen onze producten omdat ze er vertrouwen in hebben. Ze vertrouwen op hun kwaliteit, ze vertrouwen op hun waarde en ze vertrouwen erop dat we achter onze producten staan. Stedman wil dat vertrouwen niet beschamen.

Productveiligheid

Stedman heeft de fundamentele verantwoordelijkheid om consumenten ervan te verzekeren dat ze kunnen vertrouwen op de veiligheid van onze producten. We hebben de plicht om de kwaliteit van onze productieketen op te volgen om op die manier te verzekeren dat de producten die we verkopen, voldoen aan alle veiligheids- en kwaliteitsnormen van overheidswege, maar ook van onszelf.

Kwaliteit en waarde

Stedman maakt voortreffelijke merken door een hoge kwaliteit en goede productwaarde aan te bieden. Geen enkel product verlaat ons magazijn of fabriek tenzij het werkelijk van topkwaliteit is.


Onze handelspartners

We steunen in grote mate op een goede band met onze klanten, leveranciers en andere handelspartners die ons helpen bij het aanbieden van topkwaliteit en productwaarde waar onze klanten om vragen. Stedman gelooft in een samenwerking met leveranciers, fabrikanten, aannemers, joint venturepartners, vertegenwoordigers, verdelers en consulenten die hoge normen hanteren wat betreft ethische handel.


Onze gemeenschappen

We zoeken actief naar kansen om bij te dragen tot de gemeenschappen waarin we werken en om de omgeving waarin we ons allemaal bewegen, te verbeteren.

De wet

Het eerste en veruit belangrijkste aspect van verantwoordelijk burgerschap is het naleven van de wetten in de landen en gemeenschappen waarin Stedman actief is.

Gemeenschapsgeest

Stedman is trots op zijn bijdrage aan de economische en sociale ontwikkeling van de plaatsen waar we actief zijn.

Milieu

Stedman werkt actief mee aan de bescherming van de kwaliteit van het milieu overal ter wereld door middel van een omvattend milieubeleid. Stedman streeft naar een voortdurende verbetering van onze milieu-inspanningen door middel van behoud van natuurlijke bronnen, afvalvermindering, een efficiënt water- en energieverbruik en doeltreffend gebruik van grondstoffen.

Individuele politieke activiteiten

Stedman respecteert het recht van al zijn werknemers om deel te nemen aan politieke processen en om zelf politieke activiteiten naar keuze uit te oefenen.

The default language of your browser is "English". Would you like to switch to this language? (en)